Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020

Schulsachen aus Deutschland - σχολικά από τη Γερμανία

 Ψάξε τα σχολικά που έχεις στην τσάντα ή στο σπίτι σου. Ποιες γερμανικές μάρκες έχεις;